Veri ve bulgu ne demektir ?

BarnaBi

Global Mod
Global Mod
Veri ve Bulgu Nedir?

Veri ve bulgu, bilimsel arastrmalarda kullanlan onemli kavramlardr. Bu kavramlar, herhangi bir teoriyi desteklemek veya curutmek icin kullanlan bilimsel kantlara verilen isimlerdir. Bununla birlikte, her iki terim de birbirinden farkl anlamlara sahiptir. Bu makale, veri ve bulgunun ozelliklerini, anlamlarn ve aralarndaki farklar acklamaya calsacaktr.

Veri Nedir?

Veri, belirli bir olcum veya gozlem yoluyla toplanan bilgilerdir. Veri, toplanan olcumlerin arka plan bilgisi olmadan duz metinler, rakamlar veya simgeler olarak snflandrlr. Veri, herhangi bir teoriyi desteklemek veya curutmek icin bilimsel kant olarak kullanlr. Veri, ornegin uretim miktar, urun satslar veya urun ozellikleri gibi cesitli alanlarda toplanabilir.

Bulgu Nedir?

Bulgu, arastrma sonucunda elde edilen sonuclardr. Bulgular, verinin analizi ve degerlendirilmesi sonucunda ortaya ckan anlaml sonuclardr. Bulgular, verileri destekleyen veya curuten kantlardr. Bulgular, arastrma srasnda elde edilen verilerin, belirli teorilerin dogrulugunu veya yanlslgn desteklemek icin kullanlr.

Veri ve Bulgu Arasndaki Farklar

Veri ve bulgu arasndaki fark, arastrma srasnda verinin analizi ve degerlendirilmesinde yatmaktadr. Veri, toplanan olcumlerin arka plan bilgisi olmadan duz metinler, rakamlar veya simgeler olarak snflandrlr. Bulgu ise, veri analizi ve degerlendirilmesi sonucunda ortaya ckan anlaml sonuctur. Veri, bilimsel kantlara verilen isimdir ve herhangi bir teoriyi desteklemek veya curutmek icin kullanlr. Bulgu ise, verileri destekleyen veya curuten kantlardr.

Sonuc olarak, veri ve bulgu, bilimsel arastrmalarda kullanlan onemli kavramlardr. Veri, toplanan olcumlerin arka plan bilgisi olmadan duz metinler, rakamlar veya simgeler olarak snflandrlr. Bulgu ise, veri analizi ve degerlendirilmesi sonucunda ortaya ckan anlaml sonuctur. Her iki kavram da, herhangi bir teoriyi desteklemek veya curutmek icin kullanlr.