Metabolik cerrahi nedir?

celikci

New member
Metabolik cerrahi nedir?

“metabolik cerrahi”, anatomik ve işlevsel olarak olağan bir organ yahut organ sistemi üzerinde, metabolik süreçler üzerinde biyolojik tesirleri ve sıhhati olumlu tarafta etkilemek için yapılan operasyondur.

Bariatrik cerrahi bununla birlikte metabolik cerrahidir. Obezite cerrahisi operasyonları prensipte sağlıklı olan organlar üzerinde gerçekleştirilir, bu da morbid obezite, diyabet, lipit, kolesterol, gut, metabolik bozukluklar vb. üzere biroldukça kronik metabolik hastalığın kıymetli ölçüde güzelleşmesini ve hatta kaybolmasını sağlar. ötürüsıyla metabolik cerrahi hem obezite cerrahisini tıpkı vakitte diyabetin cerrahi olarak tedavisini içerir. Metabolik cerrahi ile elde edilen muvaffakiyet yalnızca obeziteden değil, obezite ve diyabetin sebep olduğu ikincil hastalıklardan muzdarip hastaların ömür kalitesi, komorbiditelerin ve kronik hastalıkların azaltılması ve hayat müddetinin uzatılması üzere fazlaca kıymetli sıhhat yararları elde edilmektedir.

– Şeker hastalığı nedir? Kanda Şeker Düzeyinin Yüksekliği niye Değerlidir?

İnsülin pankreas bezi tarafınca üretilen ve kana salınan bir hormondur. Ana bakılırsavi kandaki güç hususu şekeri (glukozu) asıl kullanılacağı hücrelerin içine taşımaktır. İnsülin salgılanmasındaki yetersizlik ve/veya hücrelerin insüline karşı hassaslığının azalması kararında Tip 2 diyabet gelişir. Barsak kaynaklı hormonlar ile hücre ortasındaki birtakım sistemler, insülinin hücre içine girişine müsaade vermez ya da hücre ortasında insülinin kullanmasına karşı ortaya çıkan tabloya“İnsülin Direnci” denilmektedir. Tip 2 diyabette başlangıçta insülin salınımı artar; insülin direnci sebebiyle insülin misyonunu yerine getiremeyince, besinlerle aldığımız şeker ve başka besin ögeleri gereksinim duyan hücrelere giremez. bu biçimdelikle, hücrelerde şeker azlığı yaşanırken, kandaki şeker düzeyleri olağan pahaların üstüne çıkar. Kandaki şekerin epeyce artması, zehir tesiri yaratır ve kılcal damar duvarı hasarları sebebiyle bedenin tüm organlarında hasar meydana gelir.

– Şeker Hastalığını tedaviye yönelik ameliyatlar ne kadar başarılıdır?

Cerrahlar, obezite tedavisinde yapılan tüp mide ameliyatlarından daha sonra, hastalardaki şeker metabolizmasında olumlu gelişmeler gözlediler. Yapılan araştırmalar, midenin salgıladığı GHERLİN isimli hususun insülin direncini arttırdığı, diyabet cerrahisinin bir kademesi olan mide küçültülmesi sebebiyle salınan gherlinin azalmasının şeker kullanmasını kıymetli ölçüde düzelttiğini ortaya koydu. Cerrahi çalışmalar bu istikamette ağırlaştı; ince bağırsağın son kısmında salgılanan bir ekip peptidlerin ve GLP.1 unsurunun yemekten daha sonra erken salgılanmasını sağlamanın insülin salgılanması üzerine olumlu tesirleri olduğu bilgisiyle yeni cerrahi metotlar geliştirildi. Yüksek teknik maharet gerektiren bu ameliyatların Dünya’da en çok yapıldığı ülkelerden birisi Türkiye’dir. Yüksek cerrahi tecrübe, düşük komplikasyonla yüksek muvaffakiyetin anahtarıdır.

– Şeker hastalığının ameliyatla tedavisi gerçek midir?

Erişkinlerde görülen Tip 2 Şeker Hastalığının tedavisi için geliştirilmiş ameliyat tekniğidir. Mide ve barsaklardaki bir ekip peptidlerin, GLP 1 unsurunun, bedende mevcut, fakat salgılanması sistemsiz, kullanması ve ölçüsü yetersiz insülinin, salgılanmasını uyaran ve kullanmasını düzenleyen, insülin ve şekerin kullanmasını sağlayan tesirleri keşfedildi. Bağırsaklarda, bu peptidlerin salınımını düzenlemek için yapılan değişiklikler başarılı oldu. Metabolik cerrahi, insülinin daha faal kullanılmasını amaçlayan ayrıyeten yan tesirleriyle hipertansiyonu, lipid ve kolesterol, ürik asit yüksekliğini tedavi eden ameliyat biçimleridir. Midenin salgıladığı GHERLİN isimli hormonun azaltılması dokularda insülin kullanılmasına olumlu tesir yaptığı anlaşıldığı için mide hacim olarak küçültülmekte, Bedendeki GHERLİN hormonunu azaltmak suretiyle insülin direncini azaltma hedeflenmektedir. Öbür tesir biçimi da barsağın son kısmında üretilen ve salgılanan GLP.1 unsuru, beta adacıklarını uyarmakta insülin salınımını arttırmaktadır. Yapılan ameliyat metabolik cerrahi ameliyatıdır. Metabolik cerrahi uygulamaları yalnızca şekeri düzeltmez, bununla birlikte kolesterol, yağ metabolizması, kilo ve tansiyon sorunlarının düzelmesi de mümkün olur.

– Ameliyat tekniği nasıldır?

Kapalı (laparoskopik) olarak yapılan, midenin küçültülmesi, ince barsağın son kısmının, mideye yakın olarak ince bağırsağın baştarafına göçürülmesi, yer değiştirmesi formunda özetlenebilecek mide ve barsaklara yönelik ameliyatlardır.

-Ameliyatlar ne kadar başarılı?

Ameliyat olan şeker hastalarının % 92’si diyeti ve ilaçları büsbütün bırakmaktadır. Ameliyat öncesi insülinle, diyetle denetim kuvvetliğü yaşanan Hastaların küçük bir kısmında şeker hastalığı diyet ve oral antidiyabetiklerle denetim edilebilir hale gelmektedir. % 2 kadar bir hastada ameliyattan fayda görmeyen hastalar vardır; niçini şimdilik bilinmemektedir.

Diyabet cerrahisi ameliyatları kimlere uygulanır?

Tip 1 ve Tip 2 İki çeşit diyabet hastalığı vardır; Biri, daha epey ergenlerde, çocuklarda görülen ve genetik yahut otoimmün kökeni bulunan Tip 1, başkası ise erişkinlerde genetik kaynaklı, beslenme alışkanlıkları, ömür biçimine bağlı obezite daha sonrası oluşan Tip 2 diyabettir. Tüm diyabet hastalarının yüzde 90’ı Tip 2, yüzde 10’u Tip 1’dir.

Tip 2 diyabet tıbbi tedavisinde farklı çeşit ve özelliklerde ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçlarla denetim altına alınamayan hastalık seyirlerinde ise insülin enjeksiyonları ile tedavi uygulanmaktadır. Diyabet hastalarının dünya nüfusundaki oranının artması, makûs beslenme alışkanlıklarından vazgeçilmemesi ve hareketsiz hayat usulü yeni tahlil arayışlarını birlikteinde getirmiştir. 2010’lu senelerdan itibaren diyabet tedavisi protokollerine diyabet cerrahisi yahut metabolik cerrahi denilen formüller de eklenmiştir. Tip 2 diyabetik olup, ilaçlar ve/veya insülinle denetim edilemeyen ve tedavilere karşın HbA1c pahası % 7 ve üzeri olan hastalar ile açlık ve tokluk Kan C-peptit ve insülin seviyeleri olağan olup yedek insülin seviyeleri kâfi hastalar bu cerrahi yollar için uygun hastalar olabilir.

Kaç çeşit diyabet cerrahisi ameliyatı vardır?

Uygulamada hayli farklı ameliyat çeşidi vardır; bu ameliyat çeşitlerinin tamamında mide ve ince bağırsağa müdahale edilir. Transit bipartisyon, İleal interpozisyon Doudenal switch, SADI-S, Gastrik bypass üzere farklı yollar hasta uygunluğu ve gereksinimleri doğrultusunda seçilmelidir.

Tip 2 Diyabetin cerrahi tedavisinde niye ince bağırsağa müdahale edilir ?

Metabolik Cerrahide hedef hormonal düzenleme sağlamaktır. Bağırsaklarımızın son kısmında insülin hassaslığını arttıran GLP-1 üzere peptidler, hormonlar, baş kısmında ise insülin direncini arttıran hormonlar bulunmaktadır. Günümüzde ağır bir biçimde kullandığımız paketli eserlerdeki işlenmiş besinler bağırsaklarımızın son kısmına ulaşamadan sindirilip emilirler. Bu durumda insülin hassaslığını arttıran gerekli hormonlar salgılanamaz.

Yapılan son kısmın en başa taşınması halindeki bağırsak göçürme, yer değişikliği süreci ile besinlerin insülin hassaslığını arttıran hormonlar ile müsabakası kararı bedende üretilen ama kullanılamayan insülin kullanabilir hale gelmektedir.