Meme ağrısı ( mastalji)

celikci

New member
Genel Cerrahi polikliniğimize meme hastalığı ile ilgili başvuran hastalarımızın en sık şikayet mevzusudur. Her 3 bayanın 2 sinde görülür.

Mastalji 3 grupta sınıflandırılır:
1) Siklik (adetlerle oluşan),
2) Nonsiklik (adetlerle ilişkisiz),
3) Meme dışı niçinlere bağlı olan.

Adetlerle oluşan meme ağrısı en sık görülendir ve menstrüel siklusla (adet dönemi ile) ve memelerde gelişen ödemle ilişkilidir. Genellikle iki taraflıdır ve çoğunlukla memenin üst dış bölümlerinde oluşur ve kimi zaman koltukaltına yayılır.

Adetlerle ilişkisiz meme ağrısı sürekli veya aralıklı olabilir. çoğunlukla tek taraflıdır ve memenin bir bölgesinde sınırlıdır. kimi zaman laterale doğru yayılabilir. Keskin, yanıcı, zonklayıcı veya acıtıcı tarzda olabilir. Sürekli veya aralıklı olabilir. çoğunlukla tek taraflıdır ve memenin bir bölgesinde sınırlıdır. kimi zaman laterale doğru yayılabilir. Keskin, yanıcı, zonklayıcı veya acıtıcı tarzda olabilir. emeden kaynaklanıyor sanılsa da kökeni çoğunlukla göğüs duvarı, nadiren de kalp, akciğerler veya mide-bağırsak sistemidir.

Meme ağrısı ile gelen hastaların sadece %1-6’sında kanser saptanır. Bu yüzden memede ağrı ile gelen kadınlarda ilk zaman içinderda memede kanser olmadığını göstermemiz gerekir. Meme kanserine bağlı meme ağrısı iyi lokalize ve adetlerle ilişkisizdir.

Adetlerle ilişkili meme ağrısını azaltabilmek için,

1-Diyetle alınan yağları azaltmalaıyız

2- Adet döneminde ve öncesinde Çay, kahve , kola , çikolata ve tuz tüketiminin kısıtlamalıyız,

3-Düzenli egzersiz yapmalıyız,

4-Uygun sütyen kullanmalıyız

5- Yaşam tarzı düzenlememize rağmen devam eden meme ağrılarında medikal tedavi uygulanabilir. Başka sebeplerle kullanmakta olduğu diğer ilaçlarda düzenlenme yapılabilir.

Ancak her meme ağrısında ilk yapılması gereken ;mutlaka ,meme kanseri olmadığının gösterilmesi amacıyla doktorumuza müracaat etmektir.