Kırsal alanlarda sağlık hizmetlerinin sağlanması

BarnaBi

New member
30 Eylül 2014. Sağlık sistemindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Federal Sağlık Bakanlığı ve Alman Uzmanlar Konseyi tarafından düzenlenen ortak etkinlikte, Alman Uzmanlar Konseyi’nin 2014 yılı raporu 30 Eylül’de sunuldu ve uzman kamuoyunun tartışmasına açıldı. Danışma Konseyi raporunda, kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin gelecekte de nasıl garanti altına alınabileceğine dair kavramlar sunuyor. Diğer konular ihtiyaca yönelik ilaç, tıbbi ürün ve tıbbi rehabilitasyon hizmetleridir.