Kabine model maddelere ilişkin raporu onayladı

BarnaBi

Global Mod
Global Mod
2009 yılında ebeler, konuşma terapistleri, fizyoterapistler ve mesleki terapistlere yönelik mesleki yasalar, bu mesleklerde başlangıç akademik eğitiminin test edilmesini sağlayacak düzenlemeler içeriyordu. Test bilimsel olarak izlendi. Rapor için toplam 25 model çalışma programına sahip sekiz federal eyaletten gelen değerlendirmeler değerlendirildi.

Tüm değerlendirmeler oybirliğiyle, ilgili dört meslek grubu için temel yeterlilik kursları oluşturmanın kalıcı olarak arzu edilir ve uygulanabilir olduğu sonucuna varmıştır. Değerlendirmelerin çoğunluğu kısmi akademikleşme yönündedir. Aynı zamanda teknik okul eğitimlerinin de sürdürülmesi gerekiyor. Ancak bunun önkoşulu yasal eğitim mevzuatının yeniden düzenlenmesidir.

Raporda, model eğitim kurslarının bir on yıllık uzatma süresi içerisinde üniversite koşullarına daha da uygun hale getirilmesi ve akademik eğitimin uzun vadeli etkilerinin incelenmesi öneriliyor. Eğitimin federal tekdüzeliği ve eğitim hedefine ulaşılması garanti edilmeye devam etmelidir.

Rapor Alman Federal Meclisi’ne ve Federal Meclis’e gönderilecek ve daha sonra yayınlanacak.