İlaç Diyaloğu oturumu

BarnaBi

New member
Diyalog oturumunun odak noktası, bir araştırma yeri olarak Almanya idi. Diğer konuların yanı sıra, antibiyotikler ve klinik araştırma konuları tartışmaların odak noktasıydı. Özellikle antibiyotik direncinden kaynaklanan artan zorluklar ve aynı zamanda Almanya’nın bir araştırma merkezi olarak daha da güçlenmesine yol açabilecek olasılıklar özellikle yoğun bir şekilde tartışıldı.

Hedef olarak güçlü farmasötik lokasyon


Farmasötik diyaloğunun genel amacı, Almanya’da ülke çapında, yüksek kaliteli ve güvenli ilaç tedarikini sağlamaya devam etmek için Almanya’yı araştırma, geliştirme ve üretim alanlarında bir farmasötik konum olarak güçlendirmektir.