GSYİH hala geride kalıyor: İkinci yarıda %-0,4

Hasan

New member
İtalya’da GSYH yavaşladı: 2023’ün ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre %0,4 düşüş
İle ilgili Erika Malandra Yayınlanan 1 Eylül 2023İtalya’da GSYİH yavaşladı: 2023’ün ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla %0,4 düşüş


Sırasında 2023 yılının ikinci çeyreğinde İtalya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla göstergesi, takvim etkilerinden arındırılıp mevsimsellikten arındırıldıktan sonra %0,4 daraldı önceki çeyreğe kıyasla. Ancak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %0,4 gibi mütevazı bir artış kaydedildi. Ansa.it tarafından bildirildiği üzere Istat tarafından açıklanan bu veriler, 31 Temmuz’da açıklanan ve %0,3’lük bir döngüsel azalma ve %0,6’lık bir trend büyümesi öngören ön tahminlere kıyasla İtalyan ekonomisi için aşağı yönlü bir revizyonu temsil ediyor. Ayrıca yeni veriler, yıllık değişimin Temmuz sonunda tahmin edilen +%0,8’den bugün Istat tarafından açıklanan +%0,7’ye doğru aşağı yönlü revizyonuna da yol açtı.

İtalya’da GSYİH yavaşlıyor: %0,4’lük düşüş, yabancı ülkeler ve daralmanın ana nedenleri.


GSYİH’deki düşüş temel olarak iç talebin zayıflamasından kaynaklandı ve bu da ekonomiyi yüzde 0,7 puan kadar olumsuz etkiledi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde İtalya’nın ekonomik performansı Avrupa ortalamasının ve ana ticaret ortaklarıyla karşılaştırıldığında daha düşüktü. İtalyan ekonomisi yüzde 0,4 daralırken, ABD’de GSYİH yüzde 0,6, Fransa’da yüzde 0,5 büyürken, Almanya’da ise sabit kaldı. Trend açısından bakıldığında, İtalya’daki ılımlı +%0,4 ile karşılaştırıldığında, Amerika Birleşik Devletleri %2,6, Fransa %0,9 büyüme bildirirken, Almanya %0,1’lik bir düşüş bildirdi. Genel olarak, Euro bölgesi ülkelerinin GSYİH’si bir önceki çeyreğe göre %0,3, 2022’nin ikinci çeyreğine göre ise %0,6 arttı.

İkinci çeyrekte GSYH’deki daralmanın temel nedeni yurt içi talepteki gerileme olurken, dış talebin katkısı çok az oldu. Özellikle, stoklar hariç ulusal talep, hane halkı tüketimi ve özel sosyal kurumların katkısı sıfır olmak üzere GSYİH’deki değişimden yüzde 0,7 puan çıkarırken, brüt sabit yatırımlar ve kamu yönetimi harcamaları sırasıyla %0,4 ve %0,3 oranında düşüş kaydetti. Stoklar olumlu katkı yaptı (yüzde 0,3 puan). Net dış talebin katkısı ise sıfır oldu. Önceki çeyreğe kıyasla, yurt içi talebin tüm ana büyüklükleri düşüş kaydetti; ulusal nihai tüketimde %0,3, brüt sabit yatırımlarda ise %1,8 düşüş yaşandı.. İthalat ve ihracat da %0,4 oranında daraldı. Tüm ana üretken sektörlerdeki katma değerin tarımda %1,3, sanayide %1,4 ve hizmetlerde %0,1 düşüşle olumsuz eğilimler göstermesi ilginçtir.