Dünya Üzerinde Yaşanacak Altıncı Yok Oluş, Şimdiden Başlamış Olabilir!

babanne

New member
Dünya Üzerinde Yaşanacak Altıncı Yok Oluş, Şimdiden Başlamış Olabilir! Gezegenimizin tarihli evvelki beş kitlesel yok oluş hadisesinin tamamı dramatik doğal hadiselerden kaynaklandı. Ancak yeni bir çalışmanın müellifleri, altıncı büyük bir yok oluşun şu anda devam ettiğini ve bu sefer hatanın insanların olduğunu söylüyor.

Biological Reviews mecmuasında yazan araştırmacılar, son 500 yılda tüm omurgasız tiplerinin yüzde 13’ünün yok olmuş olabileceğini kestirim ediyor ve biyolojik çeşitlilikte feci bir düşüşten kaçınmak için harekete geçme sorumluluğunun artık bizde olduğu konusunda uyarıyor.

Muharrirlerin dediğine nazaran, mevcut çıkmazın gerçek boyutu, mevcut tıp kaybı oranının art plandaki oran ile birebir doğrultuda kaldığı izlenimini veren Memleketler arası Doğayı Müdafaa Birliği (IUCN) Tehdit Altındaki Tiplerin Kırmızı Listesi tarafınca bir biçimde maskeleniyor. Araştırmacılar, “Lakin, Kırmızı Liste büyük ölçüde önyargılı” diye yazıyor ve devam ediyor: “Müdafaa kriterlerine nazaran neredeyse tüm kuşlar ve memeliler değerlendirilirken omurgasızların sadece küçük bir kısmı değerlendirildi. Omurgasızların kuşağının tükenmesinin gerçek sayısına ait kestirimleri birleştirmek, oranın art plan oranını büyük ölçüde aştığı ve sahiden de Altıncı Kitlesel Yok oluşun başlangıcına şahit olabileceğimiz kararına varıyor.

Araştırma müellifleri, tezlerini desteklerken, kara salyangozu çeşitlerinin yaklaşık yüzde yedisinin 1.500’den beri kuşağının tükendiği kararına varan yumuşakçalar üzerine 2015 yılında yapılan bir araştırmaya atıfta bulunuyor. Bu sayının tüm deniz omurgasızları için yok olma oranlarını temsil ettiğini ve bu çeşit çeşitlerin deniz omurgasızlarından yaklaşık üçe bir fazla olduğunu var iseyarsak, araştırmacılar bilinen iki milyon yumuşakça çeşidinin yüzde 7,5 ila 13’ünün şu anda ortadan kaybolduğunu hesaplıyorlar.

Mutlak sayılarla bakıldığında bu 150.000 ile 260.000 içinde tıbbın yok oluşuna denk geliyor ve bu da Kırmızı Liste tarafınca soyu tükenmiş olarak listelenen 882 yumuşakça cinsine nazaran kayda bedel bir düzeyde yüksek. Natürel ki bu bulgu “bir var iseyıma” dayanıyor ve kesin olarak doğrulanmış değil. Lakin bir daha de araştırmacılar altıncı bir kitlesel yok oluş olayının “katiyen başladığı ve insan faaliyetlerinden kaynaklandığı” kararına varıyor.

Bu açıklama kaygı verici olsa da muharrirler, deniz cinslerinin karada yaşayan omurgasızlarla tıpkı biçimde etkilendiğini gösteren hiç bir ispat bulunmadığını, bitkilerin de mevcut krizden etkilenmiyor üzere göründüğünü açıklamaya devam ediyor.

Araştırma müellifi Robert Cowie, yaklaşan bu felaketi önlemek için insanlığın sorumluluk üstlenmesine gereksinim olduğunu belirterek, “insanların biyosferi geniş ölçekte manipüle etme yeteneğine sahip tek cins olduğunu, geleceğimiz ve Dünya’nın biyolojik çeşitliliği konusunda şuurlu seçim yapabilen tek tür olduğumuzu” söylüyor.

Bu yüzden araştırmacılar, hareketlerimizin ve sonuçlarının Dünya’daki hayatın doğal evriminin bir modülü olduğu argümanını kabul etmiyor. Bilakis Cowie, “krizleri reddetmek, reaksiyon göstermeden kabul etmek ve hatta onu teşvik etmek, insanlığın ortak sorumluluğunun ortadan kaldırılması manasına gelir ve Dünya’nın Altıncı Kitlesel Yok oluşa yanlışsız üzücü yörüngesine devam etmesinin yolunu açar” ihtarında bulunuyor.