Dirençli mikroplara karşı mücadele tutarlı bir yaklaşım gerektirir

BarnaBi

New member
Dirençli mikroplara karşı mücadele, her düzeyde tutarlı eylem gerektirir. Bu, hastanelerdeki hijyen düzenlemelerine sıkı sıkıya uyulmasını ve sağlık yetkilileri tarafından yapılan kontrolleri içerir, ancak bildirim yükümlülüklerini de etkiler. Bu nedenle, gelecekte bu tür dirençli patojenlerin yalnızca bir hastalık patlak verdiğinde değil, patojen ilk tespit edilir edilmez bildirilmesi gerekmesi için raporlama gerekliliklerini sıkılaştırmaya başladım. Bu, sağlık yetkililerine hedefli bir şekilde ilerleyebilmeleri için değerli zaman verir. Taslak yönetmelik halihazırda departmanlar tarafından koordine edilmektedir ve yaz aylarında yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Kiel davası ayrıca, taramanın ne ölçüde ayarlanması gerektiğini yeniden değerlendirmek için bir fırsat olmalıdır. Yasa gereği, sağlık sigortası şirketlerine, planlanan hastane yatışları öncesinde hastaların bazı tehlikeli mikroplara karşı muayene edildiği prosedürleri test etme görevi verdik. Alman Antimikrobiyal Direnç Stratejisi (DART) kapsamında ve uluslararası düzeyde, dirençli patojenlerle mücadele etmek ve bunları kontrol altına almak için başka önlemler de ele alınmaktadır.”