Collıde ne demek ?

BarnaBi

Global Mod
Global Mod
Collide, kutleler arasnda meydana gelen carpsma veya carpsmadan kaynaklanan carpmalar belirtmek icin kullanlan bir kelimedir. Fizikte, carpsma, iki ya da daha fazla kutlenin birbirine nufuz etmesi veya carpsmas sonucu ortaya ckan bir etkiyi tanmlar. Carpsma, iki kutlenin ayn anda birbirine temas ederken ortaya ckan hzl bir etki olarak da tanmlanabilir. Carpsma cogu zaman kutleler arasndaki hareket ile dogrudan iliskilidir.

Carpsmann Fiziksel Ozellikleri

Carpsma srasnda ortaya ckan hareketi belirleyen fiziksel ozellikler arasnda, kutlelerin ozkutleleri, hareketleri ve yonleri bulunur. Carpsma, iki kutlenin birbirine temas ederken ortaya ckan hzl bir etki olarak da tanmlanabilir. Kutleler arasndaki hareket, kutlelerin ozkutlelerinin, birbirine yaklastklar yonlerin ve hareketlerinin urunudur. Carpsma srasnda, her iki kutlenin hareketi, kendi ozkutlelerine gore dengeye girer. Bu denge, kutlelerin ozkutlelerinin, hareketlerinin ve birbirine yaklastklar yonlerin etkisiyle ortaya ckar.

Carpsmann Fiziksel Sonuclar

Carpsma sonucu ortaya ckan fiziksel etkiler, carpsma srasnda ortaya ckan harekete bagldr. Carpsma sonucu ortaya ckan fiziksel etkiler arasnda, hareket enerjisinin kaybedilmesi, kutlelerin kutlesi ve sekli uzerinde meydana gelen degisimler, s olusumu, sk olusumu ve ses olusumu bulunur. Carpsma srasnda ortaya ckan hareket enerjisi, carpsma srasnda kutleler arasndaki enerjiyi de icerir. Carpsma sonras, kutlelerin kutlesi ve sekli de degisebilir. Carpsma srasnda s, sk ve ses olusumu da meydana gelebilir.

Carpsmann Uygulamalar

Carpsma, fiziksel etkileri nedeniyle gunluk hayatta cok cesitli uygulamalara sahiptir. Carpsma, cogu zaman kazalar ve yaralanmalarn nedeni olarak gorulur. Ayrca, carpsma, hareketli kutlelerin birbirlerine temas ederken olusan enerjiyi uretmek icin de kullanlabilir.