“Bakıma muhtaçlar ve aileleri için güzel bir hizmet paketi oluşturduk”

BarnaBi

Global Mod
Global Mod
Aynı zamanda, kabul edilen yasa, önümüzdeki yıl çıkarılacak olan ikinci uzun süreli bakımı güçlendirme yasasının da önünü açtı. Bu, bakıma muhtaçlığın değerlendirilmesi için yeni bir yöntem getiriyor ve bununla ilk kez bilişsel ve psikolojik sınırlamalar, özellikle bunama durumunda destek ihtiyacı da uzun vadeli bakım sigortasında dikkate alınıyor. Bu tanıtımın bilimsel olarak desteklenen testi şu anda devam etmektedir. Bakıma muhtaç yaklaşık 4.000 kişi hem mevcut yasa kapsamında hem de planlanan yeni yasa kapsamında değerlendirilmektedir. Testin sonuçları gelecek yılın başında açıklanacak ve yasama çalışmalarına dahil edilecek.

Hemşireliği Güçlendirme Yasası ayrıca hastane sektöründe iki düzenleme içermektedir: yasal sağlık sigortası şirketlerine, hastanede kalıştan önce bazı çoklu dirençli patojenler için riske dayalı tarama için model projeler yürütme fırsatı verilir. Ayrıca, hastanelerin mali durumunu istikrara kavuşturmak için getirilen arz ek ücreti 2014’ün ötesine, ek hizmet kesintisi ise 2015’e kadar uzatılacak. hastaneler