Yayma hakkı nedir ?

BarnaBi

Global Mod
Global Mod
Yayma hakk, bir tur telif hakkdr ve yaynclarn, bir calsmann cogaltlmas, dagtlmas ve ilan edilmesi ile ilgili haklarn tanmlamak icin kullanlr. Yayma hakk, bir calsmann, yaynclarn onceden izin vermesi olmadan cogaltlmasna, dagtlmasna veya ilan edilmesine izin vermez.

Yayma hakk, cogu durumda telif hakk sahibi olan kisi veya kurum tarafndan verilir ve bu haklar, yayncnn yaymlanms calsmay kopyalamas, cogaltmas veya yaymak icin kullanmas icin gecerlidir. Yayma hakk, daha cok, yaynclar tarafndan yonetilen bir hak olarak kabul edilir. Yayma hakk, cogu durumda, telif hakk sahibinin izin vermesi olmadan calsmann cogaltlmasna, dagtlmasna veya ilan edilmesine izin vermez.

Yayma hakk, bir calsmann dagtmnn, cogaltmnn veya ilannn kontrolunu saglamak icin kullanlr. Bu hak, calsmann ureticisi veya yayncs tarafndan kontrol edilebilir ve bu haklar, telif hakknn devam ettigi surece gecerlidir. Yayma hakk, telif hakknn devam ettigi surece gecerlidir ve bu haklar, telif hakk sahibinin onceden izin vermesi olmadan calsmann cogaltlmasna, dagtlmasna veya ilan edilmesine izin vermez.

Yayma hakk, telif hakkna bagl olarak, calsmann ureticisi veya yayncs tarafndan kontrol edilebilir. Yayma hakk, telif hakknn devam ettigi surece gecerlidir ve bu haklar, telif hakk sahibinin onceden izin vermesi olmadan calsmann cogaltlmasna, dagtlmasna veya ilan edilmesine izin vermez. Yayma hakk, yaynclarn, bir calsmann cogaltlmas, dagtlmas ve ilan edilmesi ile ilgili haklarn tanmlamak icin kullanlan bir tur telif hakkdr.