Pankreas kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

celikci

New member
İlah pankreası geriye koydu zira cerrahların onunla uğraşmasını istemedi”.
“God put the pancreas in the back because he did not want surgeons messing with it.”
Theodor Billroth; 1829- 1894

Pankreas Kanseri Nedir?

Pankreas kanseri, midenizin alt kısmının ardında yer alan karnınızdaki bir organ olan pankreasın kendisinden başlar. Pankreasınızın iki değerli vazifesi vardır: Sindirime yardımcı olan enzimler salgılar ve kan şekerinizi yönetmenize yardımcı olan hormonlar üretir.

Pankreasta kanserli hücreden ve kanserli olmayan hücrelerden oluşan tümörler dahil olmak üzere çeşitli kitleler meydana gelebilir. Pankreasta görülen tüm kitleler kanser olma zorunda değildir. Pankreasta oluşan en yaygın kanser çeşidi, sindirim enzimlerini pankreastan dışarı taşıyan kanalları kaplayan hücrelerden başlar (pankreatik duktal adenokarsinom).

Pankreas kanseri, en güzel tedavi edilebilir olduğu evre erken evredir lakin erken evrelerinde nadiren tespit edilir. Bunun sebebi, başka organlara yayılana kadar ekseriyetle semptomlara niye olmamasıdır.

Pankreas kanseri tedavi seçenekleri kanserin yaygınlığına ve pankreasta bulunduğu yere bakılırsa seçilir. Seçenekler cerrahi, kemoterapi, ışınım tedavisi yahut bunların bir kombinasyonunu içerebilir.

Belirtileri nelerdir?

Pankreas kanserinin belirti ve semptomları çoklukla hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmaz.

Şunları içerebilirler:

Sırtınıza yayılan karın ağrısı

İştahsızlık yahut istenmeyen kilo kaybı

Cildinizin ve göz akınızın sararması

Açık renkli dışkı

Koyu renkli idrar

Kaşınan cilt

Yeni diyabet teşhisi yahut denetimi daha sıkıntı hale gelen mevcut diyabet

Tükenmişlik

Ne Vakit Doktora Başvurmalı?

Sizi endişelendiren açıklanamayan semptomlar yaşarsanız hekiminize başvurun. Lakin unutmayın, üstte belirtilen semptomlar pankreas kanserine mahsus değildir.

niye Pankreas Kanseri Olurum?

Pankreas kanserine neyin niye olduğu net değil. Sigara içmek ve makul kalıtsal gen mutasyonlarına sahip olmak mutlaklaşmış risk faktörleridir.

Pankreasım Nerede? Ne İşe Fayda?

Pankreasınız midenizin alt kısmının ardında sırta yakın pozisyondadır. Yaklaşık 15 cm uzunluğundadır ve kaburga bitiminizin yaklaşık 3 parmak altındadır. İki temel işlevi vardır: Birincisi kan şekerinizi düzenlemek, ikincisi yediğimiz besinleri sindirmek.

Pankreas Kanseri Nasıl Oluşur?

Birfazlaca kanser tipi üzere pankreas kanseri de pankreasınızdaki hücrelerin DNA’larında değişiklikler (mutasyonlar) geliştirdiğinde ortaya çıkar. Bir hücrenin DNA’sı, bir hücreye ne yapması gerektiğini söyleyen talimatları içerir. Bu mutasyonlar, hücrelere denetimsiz bir biçimde büyümelerini ve olağan hücreler öldükten daha sonra yaşamaya devam etmelerini söyler. Bu biriken hücreler bir tümör oluşturabilir. Pankreas kanseri hücreleri tedavi edilmediğinde yakındaki organlara ve kan damarlarına ve bedenin uzak bölgelerine yayılabilir. Yayılım pankreas kanseri için kolay bir durumdur, zira hem hormon hem sindirim bakılırsavi olduğu için epeyce uygun kanlanır ve yayılımı lenf bezlerinin yanışına kan ile de yapar.

Birçok pankreas kanseri, pankreas kanallarını kaplayan hücrelerde başlar. Bu kanser tipi pankreas adenokarsinomu yahut pankreas ekzokrin kanseri olarak isimlendirilir. Daha az çoğunlukla, kanser hormon üreten hücrelerde yahut pankreasın nöroendokrin hücrelerinde oluşabilir. Bu kanser tipleri pankreas nöroendokrin tümörleri, adacık hücre tümörleri yahut pankreas endokrin kanseri olarak isimlendirilir.

Risk Faktörleri Nelerdir?

Pankreas kanseri riskinizi artırabilecek faktörler şunlardır:

Sigara içmek

Şeker hastalığı (sebep mi sonuç mu tartışılmaktadır?)

Pankreasın kronik iltihabı (Kronik Pankreatit)

BRCA2 gen mutasyonu, Lynch sendromu ve ailesel atipik mole-malign melanom (FAMMM) sendromu dahil olmak üzere kanser riskini artırabilecek genetik sendromların aile hikayesi

Ailede pankreas kanseri hikayesi

Obezite

Yaşlılık, birçok insan 65 yaşından daha sonra teşhis edildiğinden

Kıymetli Not: Büyük hasta kümelerini içeren bir çalışma, sigara içme, uzun müddettir devam eden diyabet ve makûs beslenme beraberliğinin, pankreas kanseri riskini, bu faktörlerden rastgele birinin riskinin ötesinde artırdığını göstermiştir.

Komplikasyonları Nelerdir? (Yani başıma ne işler açar?)

Kilo kaybı: Kanser bedenin gücünü tükettiği için kilo kaybı olabilir. Kanser tedavilerinin niye olduğu bulantı ve kusma yahut midenize baskı yapan bir tümör yemek yemeyi zorlaştırabilir ve kilo kaybına niye olabilir. Pankreasınız gereğince sindirim enzimi üretmediği için bedeniniz besinlerden besinleri işlemede zorluk çekebilir.

Sarılık: Karaciğerin safra kanalını tıkayan pankreas kanseri sarılığa niye olabilir. Pankreas baş düzeyindeki kanserler safra kanalının da tıkanmasına niye olacaktır. Formda gösterilmektedir. Belirtiler içinde sarı cilt ve sarı gözler, koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı bulunur (Eskiler bilir, pencere camlarının çerçeve ile birleşen kenarına hava geçirmesini engellemek için camcı macunu sürerlerdi, bu niçinle camcı macunu rengi dışkı diye tabir edilir.)

Hekiminiz safra kanalını açık tutmak için içine plastik yahut metal bir tüp (stent) yerleştirilmesini önerebilir. Bu, endoskopik retrograd kolanjiyo-pankreatografi (ERCP) ismi verilen bir prosedür sayesinde yapılır. ERCP sırasında boğazınızdan, midenizden ve ince bağırsağınızın üst kısmına bir endoskop geçirilir. ondan sonrasında endoskoptan geçirilen küçük bir içi boş tüp (kateter) yoluyla pankreas ve safra kanallarına bir boya enjekte edilir. Son olarak kanalların imajları alınır. Erken periyot ameliyat olacaksanız ERCP yerine perkütan transhepatik pankreatikografi eşliğinde katater takılabilir (PTK Katateri). Bu iki formül sizin evvelinde kemoterapi alıp almayacağınıza, ameliyat olup olmayacağınıza yahut ne vakit olacağınıza bağlı değişiklik gösterebilir. Bunu cerrahınız seçecektir. Şayet ameliyat olamayacak kadar ilerlemiş bir kitle ise ve her iki sistemden fayda bakılırsamiyorsanız cerrahınız yalnızca safrayı ve ince bağırsağı birleştiren bir ameliyat (hepatikojejunostomi) önerebilir.

Ağrı: Büyüyen bir tümör, karnınızdaki hudutlara baskı yaparak şiddetli olabilen bilhassa sırta yayılan ağrıya niye olabilir. Ağrı kesici ilaçlar daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir. ışınım ve kemoterapi üzere tedaviler, tümör büyümesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir ve bir ölçü ağrı kesici sağlayabilir. Fakat sırta yayılan ağrı biz klinisyenler için pek sempatik olamayan bir semptomdur.

Şiddetli olaylarda, hekiminiz karnınızdaki ağrıyı denetim eden sonlara alkol enjekte etmek için bir prosedür önerebilir (çölyak pleksus bloğu). Bu prosedür sonların beyninize ağrı sinyalleri göndermesini maniler.

Bağırsak tıkanıklığı. İnce bağırsağın (duodenum) birinci kısmında büyüyen yahut bu kısma baskı yapan pankreas kanseri, sindirilmiş besinlerin midenizden bağırsaklarınıza akışını engelleyebilir. Hekiminiz açık tutmak için ince bağırsağınıza bir tüp (stent) yerleştirilmesini önerebilir, kanser ameliyatı olamayacak kadar ilerlemiş de olsa kitleniz mide ile bağırsağınızın birleştirilmesi ameliyatı (gastrojejunostomi) önerebilir.

Nasıl Kendimi Korurum?

Sigara içiyorsanız sigara içmeyi bırakın (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/alo171)

Kilo verin ve sağlıklı kilonuzu koruyun

Sağlıklı bir diyet seçin. Renkli meyve ve sebzeler ve tam tahıllarla dolu bir diyet kanser riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Ailenizde pankreas kanseri hikayesi var ise, bir genetik danışmanla görüşmeyi düşünün. Ailenizin sıhhat geçmişini sizinle birlikte gözden geçirebilir ve pankreas kanseri yahut öteki kanser riskinizi anlamak için genetik testten yarar sağlayıp sağlayamayacağınızı belirleyebilir.

Teşhis İçin Gerekenler? (Doktorum benden ne tetkik ister?)

Bigisayarlı Tomografi (BT, CT) ve/veya Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR, EMAR), Pozitron Emisyon Tomografisi (PET): İç organlarınızın fotoğraflarını oluşturan görüntüleme testleridir. Bu testler, pankreas dahil iç organlarınızı görselleştirmesine yardımcı olur. Bu resimlemeler yardımıyla hekiminiz sizin ameliyat olup olamayacağınızı, ameliyat olacak durumda iseniz evvel onkoloji tedavisi mi, daha sonra onkoloji tedavisi mi gerekip gerekmediğini size bildirecektir. Tümörün yayılımı var ise bu hususta fikri olacak, ameliyat şartlarını değerlendirecektir. Bu görüntülemelerde kontrast husus kullanılmaktadır ve kullanması damarlarla olan münasebetleri belirlemede kıymetlidir.

Endoskopik Ultrason (EUS): Hekiminiz şayet üstte tariflediğim görüntülemelerde net suna varamadıysa ya da net emin olmak istiyorsa sizden EUS yaptırmanızı isteyecektir. Ek bilgi sağlar, tecrübeli ellerde teşhis koydurur. Süreç sırasında biyopsi alınma mecburiyeti yoktur. Hatta net kitle imgesi var ise biyopsi yapılması önerilmez.

Biyopsi: Hastalarımın kimilerinde karşılaştığım soruya da karşılık vermek isterim; biyopsi tanısı olmadan ameliyata mı alacaksınız? Şayet kitle olduğundan kuşku yoksa, kronik pankreatit tasası yoksa EVET. Zira pankreasta bulunan sert kitlelerin yüzde 10’u ameliyat olmasanız da olurdu kitlesidir, yüzde 90’ı âlâ ki ameliyat oldunuz kitlesidir. yine belirtmek istiyorum, kaide değildir. Başka bir örnek ise, kitle manzarası varken biyopsi pak gelse tamam bir şeyiniz yok diyebileceğimiz bir organ değildir pankreas.

Kan Analizleri: Hekiminiz, pankreas kanseri hücreleri tarafınca dökülen spesifik proteinler (tümör belirteçleri) için kanınızı test edebilir. Pankreas kanserinde kullanılan bir tümör marker testi CA19-9 olarak isimlendirilir. Kanserin tedaviye nasıl cevap verdiğini anlamada yardımcı olabilir. Fakat test her vakit emniyetli değildir zira pankreas kanseri olan kimi bireylerde CA19-9 düzeyleri yükselmez, bu da testi daha az yararlı hale getirir. Kan tetkikleri çoğunlukla kitlenin safra yoluna basısını görüp karaciğere bir tesiri olup olmadığını, enfeksiyona sebep olup olmadığını ve ameliyat hazırlıkları için gerekli bir durumdur, kaidedir.

Kainatın Belirlenmesi: Hekiminiz ameliyat öncesi sizin ameliyat olup olamayacağınızı (yani tümörünüzün ileri olup olmadığını), ameliyat olacak durumda iseniz öncesinde tümör küçültme için ameliyat öncesi kemoterapi alıp alamayacağınıza bakılırsa sizi bir evreleme sistemine sokar ve size kararı söyler. Unutmayın, bu karar kişisel verilmemelidir, multidisipliner (farklı uzmanlıkların bir ortada bulunduğu) toplantılarda karar verilmelidir.

Tedavi

Pankreas kanseri tedavisi, kanserin evresine ve pozisyonuna, ayrıyeten genel sıhhat ve şahsi tercihlerinize bağlıdır. Birden fazla insan için pankreas kanseri tedavisinin birinci hedefi, mümkün olduğunda kanseri ortadan kaldırmaktır. Bu bir seçenek olmadığında, hayat kalitenizi güzelleştirmeye ve kanserin büyümesini yahut daha fazla ziyan vermesini sınırlamaya odaklanabilirsiniz.

Tedavi cerrahi, ışınım, kemoterapi yahut bunların bir kombinasyonunu içerebilir. Pankreas kanseri ilerlediğinde ve bu tedavilerin bir yarar sağlama mümkünlüğü düşük olduğunda, hekiminiz sizi mümkün olduğunca uzun müddet rahat ettirmek için semptomların giderilmesine (palyatif bakım) odaklanacaktır.

Pankreas kanseri olan şahıslarda yapılan ameliyatlar nelerdir?

Pankreası iki kısımda kıymetlendirmek gerekir. Boyun kısmına göre gövde-kuyruk ve baş. Şayet kitleniz pankreas başında ise, Whipple Prosedürü (pankreatikoduodenektomi) ismi verilen bir ameliyat olacaksınızdır. Whipple prosedürü, pankreasın başını, ince bağırsağın birinci kısmını (duodenum-on iki parmak bağırsağı), safra kesesini, safra kanalının bir kısmını, midenizin bir kısmını (eklenebilir, eklenmeye bilir) ve yakındaki lenf düğümlerini çıkartmaya dayanan şiddetli bir ameliyattır. Bu çıkartma süreci daha sonrasında boşta kalan kanalları bir bağırsak uzantısı alınarak midenin alt kısmını, safra kanalını ve pankreasın kanalını fazlaca ince ipliklerle dikiyoruz ve birleştiriyoruz.

Pankreas gövdesi ve kuyruğundaki tümörler için yapılan cerrahiye distal pankreatektomi denir. Cerrahınızın dalağınızı da alması gerekebilir. Dalak alınacaksa, önce biliniyorsa aşı olmanız gerekmektedir. Ameliyat sırasında alındıysa ameliyat daha sonrası 15. gün civarında aşı olmanız gerekmektedir.

Birtakım bireylerde pankreasın tamamının alınması gerekebilir. Buna total pankreatektomi denir. Pankreas olmadan nispeten olağan bir biçimde yaşayabilirsiniz, lakin ömür uzunluğu insülin ve enzim ilaçlarına gereksiniminiz vardır.

Yakındaki kan damarlarını etkileyen tümörler için cerrahi. İlerlemiş pankreas kanseri olan şahıslarda, tümörleri yakındaki kan damarlarını tutmuşsa, Whipple prosedürü yahut öteki pankreas ameliyatları için uygun sayılmaz. Son derece uzmanlaşmış ve tecrübeli cerrahlar, etkilenen kan damarlarının çıkarılmasını ve bir daha yapılandırılmasını içeren pankreas cerrahisi ameliyatları yapabilir ve buna da hazırlıklıdır.

Ameliyat oldum, ne yapacağım, başıma neler gelebilir?

Ameliyatın her iki türüde, yani hem gövde-kuyruk birebir vakitte baş kısmı sebebi ile yapılan ameliyatlarda güç ameliyatlardır. Hem cerrah için tıpkı vakitte hasta için. Pankreas yapısı ve bulunduğu yer prestiji ile şiddetli bir organdır. Eskilerden bir cerrah ki kendisi dünyaya biroldukça teknik kazandırmıştır (Theodor Billroth; 1829- 1894) der ki: “Tanrı pankreası geriye koydu zira cerrahların onunla uğraşmasını istemedi”. Yeri güç, cerrahisi sıkıntı bir organ olduğu açıktır. Bu niçinle tecrübeli ellerde yapılması gerekmektedir.

Cerrahınız size detaylı olarak ameliyat planından bahsederken, ameliyat daha sonrasında başınıza gelebileceklerden bahsetmesi gerekmektedir. Bunlardan biri kanamadır. Ameliyat sırasında da olabilir, daha sonrasında da olabilir. Zira biroldukça damarı bağlayıp kesip yaptığınız bir ameliyattır ve bu damarlar da hatırı sayılır büyüklükte ve epey kan geçen damarlardır. Kana olmayıp, safranın yahut pankreas sıvısının dikişler içinde sızıp karın içerisine akması ve buna bağlı enfeksiyon, ya da kapatılmış damarların açılmasına bağlı ikincil kanamalar olabilir. Geniş cerrahi yapıldığında kimi vakit ishal ya da mide de boşalma kuvvetliğü olabilir. Hastalarıma söylemiş olduğim en kıymetli konulardan birisi şudur: Sizinle bir yola çıkıyoruz, siz ben ve yakınlarınız birlikte atlatacağız bu durumu. Başımıza bir şeyler gelebilir ve dik durmak zorundayız. Sonunda bu ameliyata bağlı vefat olabilir. Bu bir gerçektir ve bu olmaması için elimizden geleni yapacağız.

Unutmayın; bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır: Pankreas kanseri cerrahisinin, bu ameliyatların birçoklarını yapan merkezlerde çok tecrübeli cerrahlar tarafınca yapıldığında daha az komplikasyona niye olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Cerrahınızın ve hastanenizin pankreas kanseri cerrahisiyle ilgili tecrübelerini sormaktan çekinmeyin. Rastgele bir kuşkunuz var ise, ikinci bir görüş alın. Yalnızca vakit kaybetmeyin.

Kemoterapi ve/veya Radyoterapi

Kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olmak için ilaçlar kullanır. Bu ilaçlar damar içine enjekte edilebilir yahut ağızdan alınabilir. Bir kemoterapi ilacı yahut bunların bir kombinasyonunu alabilirsiniz. Kemoterapi ayrıyeten ışınım tedavisi (kemoışınım) ile birleştirilebilir. Kemoışınım tipik olarak pankreasın ötesine öteki organlara yayılmamış kanseri tedavi etmek için kullanılır. Özel tıp merkezlerinde bu kombinasyon, tümörü küçültmek için ameliyattan evvel kullanılabilir. kimi vakit pankreatik kanserin yinelama riskini azaltmak için ameliyattan daha sonra kullanılır.

İlerlemiş pankreas kanseri ve bedenin başka bölgelerine yayılmış kanseri olan bireylerde, kanser büyümesini denetim etmek, semptomları hafifçeletmek ve hayatta kalma müddetini uzatmak için kemoterapi kullanılabilir.

Bu mevzu ile ilgili detaylı bilgi onkoloji tedavisi sonucu çıktığında Onkoloji Uzmanı tarafınca verilecektir.

Alternatif yaklaşımlardan yardım alabilir miyim?

Birtakım bütünleştirici ve alternatif tıp yaklaşımları, kanser yahut kanser tedavileriniz niçiniyle yaşadığınız belirti ve semptomlara yardımcı olabilir.

Depresyonla başa çıkmanıza yardımcı olacak tedaviler: Kanserli bireyler çoğunlukla meşakkat yaşarlar ve bu çok olağandır. Kimi araştırmalar, pankreas kanseri olan şahıslarda problemin öbür kanser tiplerine sahip bireylerde olduğundan daha yaygın olduğunu öne sürüyor. Şayet düşünceliyseniz, uyumakta zorluk çekebilir ve kendinizi daima olarak kanserinizi düşünürken bulabilirsiniz. Kızgın yahut üzgün hissedebilirsiniz. Hislerinizi hekiminizle tartışın. Uzmanlar, hislerinizi sıralamanıza ve başa çıkma stratejileri geliştirmenize yardımcı olabilir. Birtakım durumlarda ilaçlar yardımcı olabilir. Bütünleştirici tıp ve alternatif terapiler de zahmetle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Psikiyatrist görüşmeleri önerilir, fakat alternatif tedavilere de inanç fazladır ve memnuniyetle yönlenebilirsiniz. Örnekler şunları içerir:

Akupunktur

Sanat Terapisi (bir sanat kolu ile ilgilenmek, müzik, fotoğraf vb.)

İdman yapmak

Masaj terapisi

Meditasyon

Müzik dinleme terapisi

Gevşeme antrenmanları

Maneviyat (Maneviyat Psikolojisi)

Bu tedavi seçenekleriyle ilgileniyorsanız kesinlikle hekiminizle konuşun.

Başa çıkma ve dayanak almalı mıyım?

ömrünüzü tehdit eden bir hastalığınız olduğunu öğrenmek yıkıcı olabilir. Kesinlikle kanseriniz hakkında bilmeniz gerekenleri öğrenin. Kimi hasta yakınları beni hastanın kanser olduğunu söylemememiz istikametinde uyarmaya çalışıyor, söylerseniz yıkılı diyorlar. Lakin unutmayın, hasta yakınınız ise hem olacağı şiddetli ameliyattan tıpkı vakitte ameliyat daha sonrası tedavilerden haberdar olmak zorundadır. Ameliyata bağı yahut daha sonrasında başına gelecekler hakkında bilgi edinmek, bu süreci kolay atlatmasına niye olacaktır.

Bakımınızla ilgili kararlar almanıza yardımcı olmak için kanseriniz hakkında gereğince bilgi edinin. Hekiminize kanserinizin detaylarını ve tedavi seçeneklerinizi sorun. Daha fazla bilgi için emniyetli kaynaklar hakkında bilgi isteyin.

Bir takviye sistemi kurun. Arkadaşlarınızdan ve ailenizden sizin için bir dayanak ağı oluşturmalarını isteyin. Teşhisinizden daha sonra kendilerini çaresiz ve bilinmeyen hissedebilirler. sıradan nazaranvlerde size yardımcı olmak onları rahatlatabilir. Ve muhakkak nazaranvler için endişelenmenize gerek kalmadığı için rahatlayabilirsiniz. Yemek hazırlamak yahut randevulara gitmek üzere yardım istediğiniz şeyleri düşünün.

Konuşacak birini bulun. Arkadaşlarınız ve aileniz en âlâ müttefikleriniz olsa dahi, kimi durumlarda teşhisinizin şokuyla baş etmekte zorlanırlar. Bu durumlarda bir danışmanla, tıbbi toplumsal hizmet uzmanıyla yahut pastoral yahut dini danışmanla konuşmak yardımcı olabilir. Hekiminizden bir sevk isteyin.

Başka kanserden kurtulanlarla irtibat kurun. Öbür kanserden kurtulanlarla konuşurken rahatlık bulabilirsiniz.

Hekiminize kesinlikle sormanı gereken sorular?

aslına bakarsan size detaylı bilgi verilecektir fakat size ilgili olmak zorundasınız. İnsansınız…

Pankreas kanseri miyim?

Kanserimin evresi nedir?

Ek testlere gereksinimim olacak mı?

Kanserim tedavi edilebilir mi?

Tedavi seçeneklerim nelerdir?

Rastgele bir tedavi daha uzun yaşamama yardımcı olabilir mi?

Her tedavinin potansiyel riskleri nelerdir?

Benim için en yeterli olduğunu düşündüğün bir tedavi var mı?

Benim durumumda olan bir dostunuza yahut bir aile üyesine ne üzere tavsiyelerde bulunursunuz?

Pankreas kanseri teşhis ve tedavisi ile ilgili tecrübeniz nedir? Siz ne kadar bu ameliyatı yaptınız?

Bu belirti ve semptomları yaşıyorum. Daha rahat hissetmeme yardımcı olmak için ne yapılabilir?

Pankreas kanseri için hangi klinik araştırmalar mevcuttur? Rastgele biri için uygun muyum?

Sonuç:

Pankreas kanseri olduğunuzu öğrendiğinizde illa ölmek zorunda değilsiniz, hakikat tedavi ile tecrübeli ellerde güzel bir cerrahi daha sonrası uzun bir hayat sizi bekleyebilir. Uygun cerrah, uygun cerrahi size ameliyat daha sonrası periyotta ne kadar bir hayat müddeti beklentisi olacağını bildirecektir. Bu süreçte ameliyat daha sonrası ileri evre olup 1 yıl içerisinde vefat eden hastamın olması yansıra 10 yılı bulan hastalarımda mevcuttur.