Küçük gastrik bypass nedir?

celikci

New member
Gastrik Bypass ameliyatına alternatif olarak Küçük gastrik bypass (MGB ya da öbür kısaltması OAGB) son senelerda en epey tercih edilen mide küçültme ameliyatlarından biridir.

Komplikasyonları klasik gastrik bypassa nazaran daha azdır. Hem besin alımını kısıtlayıcı tıpkı vakitte besin emilimini bozucu bir ameliyattır. Bu teknikte birinci vakit içinderda tüp mide ameliyatına misal biçimde lakin ondan daha küçük boyutta bir mide tüpü oluşturulur. Ameliyat öteki prosedürlerde olduğu üzere laparoskopik (kapalı) olarak yapılır. Karın üzerinde açılan 1 cm’den küçük 4-5 adet delikten yapılır. Bu ameliyat metodundan daha sonraki 10 yıllık takipte hastaların %43’ü fazla kilolarının fakat %75’ini verebilmişler, %29’u ise fazla kilolarının %50’den daha azını vermişlerdir. Ortalama kilo kaybı ise %33 olarak belirlenmiştir. Küçük gastrik bypass daha sonrası fazla kiloların verilmesinde muvaffakiyet oranı tüp mideden daha yüksektir. Her iki usulde de besin alımı sınırlanır. Gastrik Bypass ameliyatına alternatif olarak Küçük gastrik bypass (MGB ya da başka kısaltması OAGB) son senelerda en epey tercih edilen mide küçültme ameliyatlarından biridir.

Komplikasyonları klâsik gastrik bypassa nazaran daha azdır. Hem besin alımını kısıtlayıcı tıpkı vakitte besin emilimini bozucu bir ameliyattır. Bu teknikte birinci vakit içinderda tüp mide ameliyatına emsal biçimde lakin ondan daha küçük boyutta bir mide tüpü oluşturulur. Ameliyat öteki prosedürlerde olduğu üzere laparoskopik (kapalı) olarak yapılır. Karın üzerinde açılan 1 cm’den küçük 4-5 adet delikten yapılır. Bu ameliyat formülünden daha sonraki 10 yıllık takipte hastaların %43’ü fazla kilolarının lakin %75’ini verebilmişler, %29’u ise fazla kilolarının %50’den daha azını vermişlerdir. Ortalama kilo kaybı ise %33 olarak belirlenmiştir. Küçük gastrik bypass daha sonrası fazla kiloların verilmesinde muvaffakiyet oranı tüp mideden daha yüksektir. Her iki sistemde de besin alımı sınırlanır.